Obsah

Znak obce

Popis znaku Mikulova

znakZnak Mikulova tvoří modrý štít, na němž stojí na zeleném trávníku stříbrná hradební zeď s polootevřenou branou. V bráně je vytažena zlatá padací mříž. Uprostřed zdi stojí čtyřrohá hradební věž s cimbuřím a z ní vyrůstá postava patrona města sv.Mikuláše v biskupské mitře a ornátě. V pravé ruce má zlatou berlu,zdobenou černou stuhou se zlatými třásněmi, v levé ruce drží na deskách zavřené zlaté knihy tři zlatá jablka. U jeho nohou visí na zdi mezi cimbuřím věže štítek s rodovým znakem Lobkoviců. Před mírně pootevřenými,černě mřížovanými veřejemi brány leží na zeleném trávníku, zkříženy černé hornické kladívko a mlátek, obojí se zlatými násadami. V originále privilégia ze 6. září 1597, uloženém v okresním archívu v Teplicích s bohatě zdobeným rámem je městský znak umístěn v otevřené bráně s renesančním obloukem o který se opírají dva andělé, stojí na hlavách podpěrných sloupů a přidržující městský znak dvěma stuhami. Tito andělé drží volnýma rukama u vrcholu oblouku rakouský znak - dvouhlavého orla, jehož štít zdobí jako klenot císařská koruna a řád Zlatého rouna. Další dvě postavy andělů s olivovými ratolestmi stojí jako štínonoši před opěrnými sloupy oblouku po stranách znaku.