Obsah

Aktuálně zveřejňujeme

Pozvánka na stavění máje a pálení čarodějnic 2024. Pro více info rozklikněte obrázek.

Pálení čarodějnic


Odečty vody

Vážení občané a chataři, po rozkliknutí obrázku se dozvíte informace o odečtech stavu vodoměrů.


Vážení spoluobčané,

vodu na hřbitově napustíme po hlášených zmrzlých, abychom předešli případnému poškození nádoby vlivem mrazu.

 

Děkujeme za pochopení 


Den s ústeckým krajem II.Pozvánka na Den s ústeckým krajem II. - pro více info rozklikněte obrázek.


Doprava UÚK

UZAVÍRKA MOSTKU, která měla začít 2.4. 2024, se odkládá na neurčito.


Informace o výluce autobusových linek z důvodu úplné uzavírky ulice 28. října v Teplicích v období 11.3. 2024 - 30.6. 2024. Více najdete ZDE.


Varování před podvodnými SMS

Podvodné sms

​​Leták ke stažení ZDE

 


VÝZVA

Výzva občanům a chatařům obce

Vážení občané a chataři,

průběžnou kontrolou pramenišť obecního vodovodu jsme zaznamenali pokles přítoku vody do vodovodního řádu. Na základě výše uvedeného Vás vyzýváme k maximální hospodárnosti s pitnou vodou po dobu nepříznivé klimatické situace.

 

Ing. Stanislav Němec v.r.

starosta

 


 

Kotlíková dotace

Příloha - pozvánka na seminář 

Vítáme Vás na stránkách obce Mikulov!

Aktuality

23.04.2024

Sdružení kominíků a topenářů nabízí

Informace občanům a chatařům

Detail

19.04.2024

Odečty stavu vodoměrů

25.4. - 28.4. 2024 budou probíhat odečty stavu vodoměrů.

Detail

09.04.2024

Možný pokles tlaku vody

Vážení spoluobčané, V důsledku rekonstrukce vodního řadu na horním vodojemu lze očekávat krátkodobý pokles tlaku vody v období St - Čt. Uděláme vše pro to, aby se vás toto omezení týkalo co nejméně. Děkujeme za pochopení 

Detail

09.04.2024

Napuštění vody na hřbitově

Vážení spoluobčané, vodu na hřbitově napustíme po hlášených zmrzlých, abychom předešli případnému poškození nádoby vlivem mrazu. Děkujeme za pochopení

Detail

27.03.2024

Doprava Ústeckého kraje

Odložení uzavírky mostu v ulici Na Hlavní

Aktuální sdělení občanům obce

Detail

Čerstvě na Úřední desce

Veřejná sbírka

Oznámení o konání veřejné sbírky


Obec Mikulov vyhlašuje veřejnou sbírku na revitalizaci a rekonstrukci kostela Sv. Mikuláše v Mikulově
Způsob provádění sbírky:

1. shromažďování příspěvků na transparentním bankovním účtu:
č.ú. 123-4137720277/0100 
vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Teplice

Proklik na transparentní účet ZDE

2. pokladničkami

3. prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně

4. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek

 

Sbírkový  účet  je  veden  jako  transparentní  účet.  V  případě  přispění  finančních prostředků na tento účet,  je zobrazeno jméno  přispěvovatele,  číslo jeho účtu  a  zaslaná finanční  částka.  Zasláním  prostředků  na  náš  sbírkový  účet  vyjadřujete  svůj  souhlas  se zveřejněním  Vašeho jména a  dalších  údajů,  včetně  výše  zaslané finanční  částky. 

Období sbírky je od 01.07.2021 na neurčito.
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Jaroslava Sanitriková.

______________________
Obec Mikulov
Ing. Stanislav Němec, starosta

 

Projekt Centrum Prevence-podpory-pomoci

PPP

Dobrý den,

jménem zapsaného spolku Rybička Teplice si Vám dovoluji představit projekt Centrum Prevence-podpory-pomoci, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/‪0015891‬, jež je od ‪11. 5. 2020‬ realizován na území MAS Cínovecko a jehož služby a aktivity tímto nabízíme k využití Vašim klientům.

 

Projekt „PPP“ nabízí osobám sociálně vyloučeným a osobám sociálním vyloučením ohroženým, jež se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou zaměstnání, zadlužením atd. škálu provázaných a na sebe navazujících aktivit vedoucích k udržení se, případně návratu na trh práce a do společnosti. 

 

V našich poradnách na území měst Dubí a Teplice poskytujeme od května 2020 aktivní individuální a skupinovou pomoc a klienti zde mohou využít služeb psychologického, finančního, právního a pracovně-právního poradenství, koučinku a dále vzdělávání v oblasti právního minima a finanční gramotnosti. Všechny námi nabízené aktivity jsou přitom bezplatné! 

 

V příloze mailu připojuji aktuální leták projektu "PPP" s kontaktními údaji a zdvořile Vás tímto žádám o spolupráci a zprostředkování kontaktu na Centrum "PPP" Vašim klientům. 

 

Do budoucna Vás budeme informovat o našich nových aktivitách a dílčích výstupech. 

 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.

 

Těšíme se na spolupráci!

 

S pozdravem

 

Mgr. Barbora Třesohlavá

Konzultant projektu "PPP"

tel: ‪602 585 443‬

email: bara.tresohlava@email.cz

 

Představení obce

Maličká obec Mikulov je k nalezení­ na svahu jednoho z mnoha údolí Krušných hor, cca 15 km od Teplic. První zmínky o Mikulovu sahají až k počátku 15. století, kdy se zde začalo s hledáním stříbra. Po čase zde opravdu stříbro našli a tím počal i rozvoj obce a později i horního města, čímž se obec přiřadila mezi ostatní hornická města v okolí jako byl například Cínovec a Krupka.

V dnešní době je již hornictví historií a Mikulov přitahuje spíše jako turistické místo, hlavně v zimních měsících, kdy svahy Bouřňáku nabízí mnoho pro milovníky lyžování, snowboardingu a podobných činností. Ale ani v létě není Mikulov ničím pozadu, svědčí o tom i rozsah chatové oblasti a množství ubytovacích možností. Vzhledem k náročné horské poloze je Mikulov vyhledáván i pěšími turisty a vyznavači horských kol, pro které jsou rájem krásně zalesněné svahy Krušných hor a spousta lesních cest. Většina turistických tras je již propojena s nedalekým Německem.

Na těchto stránkách se Vám snažíme podat maximální množství informací o historii i současnosti této obce a doufáme, že se k nám přijedete podívat.

Doporučujeme

  • Velikonoční tvoření pro děti v Ledvicích 1.4.2023 - plakát

Kniha Historie horního města Hrob

04.05.2024

Stavění máje a pálení čarodějnic

Stavění máje a pálení čarodějnic

Pozvánka na akci

Detail