Obsah

Aktuálně zveřejňujeme

Připomínáme koncert teplické konzervatoře dne 22.6.. Více informací najdete TADY.


Pod TÍMTO tímto odkazem najdete leták "Materiální banky a RE-USE centra v Ústeckém kraji"


Doprava UÚK

UZAVÍRKA MOSTKU, která měla začít 2.4. 2024, se odkládá na neurčito.


Informace o výluce autobusových linek z důvodu úplné uzavírky ulice 28. října v Teplicích v období 11.3. 2024 - 30.6. 2024. Více najdete ZDE.


Varování před podvodnými SMS

Podvodné sms

​​Leták ke stažení ZDE

 


VÝZVA

Výzva občanům a chatařům obce

Vážení občané a chataři,

průběžnou kontrolou pramenišť obecního vodovodu jsme zaznamenali pokles přítoku vody do vodovodního řádu. Na základě výše uvedeného Vás vyzýváme k maximální hospodárnosti s pitnou vodou po dobu nepříznivé klimatické situace.

 

Ing. Stanislav Němec v.r.

starosta

 


 

Kotlíková dotace

Příloha - pozvánka na seminář 

Vítáme Vás na stránkách obce Mikulov!

Aktuality

17.06.2024

Plánované přerušení dodávky elektrické energie

Informace o odstávce el. energie dne 4.7. 2024.

Detail

17.06.2024

Plakát Energetika všemi smysly

Energetika všemi smysly

Pozvánka na akci, která se uskuteční v sobotu 29.6. od 9 do 15 hodin v Ledvicích.

Detail

20.05.2024

Kostel sv. Mikuláše

Bohoslužby v kostele sv. Mikuláše

Seznam bohoslužeb

Detail

20.05.2024

Konzervatoř Teplice

Koncert teplické konzervatoře v kostele sv. Mikuláše

Pozvánka na koncert dne 22.6. 2024. Více informací najdete v přiloženém plakátu.

Detail

13.05.2024

Železnice Osek

10 let železniční expozice v Oseku - pozvánka

Pozvánka na kulturní akci, která se bude konat 18.5. 2024

Detail

Veřejná sbírka

Oznámení o konání veřejné sbírky


Obec Mikulov vyhlašuje veřejnou sbírku na revitalizaci a rekonstrukci kostela Sv. Mikuláše v Mikulově
Způsob provádění sbírky:

1. shromažďování příspěvků na transparentním bankovním účtu:
č.ú. 123-4137720277/0100 
vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Teplice

Proklik na transparentní účet ZDE

2. pokladničkami

3. prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně

4. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek

 

Sbírkový  účet  je  veden  jako  transparentní  účet.  V  případě  přispění  finančních prostředků na tento účet,  je zobrazeno jméno  přispěvovatele,  číslo jeho účtu  a  zaslaná finanční  částka.  Zasláním  prostředků  na  náš  sbírkový  účet  vyjadřujete  svůj  souhlas  se zveřejněním  Vašeho jména a  dalších  údajů,  včetně  výše  zaslané finanční  částky. 

Období sbírky je od 01.07.2021 na neurčito.
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Jaroslava Sanitriková.

______________________
Obec Mikulov
Ing. Stanislav Němec, starosta

 

Projekt Centrum Prevence-podpory-pomoci

PPP

Dobrý den,

jménem zapsaného spolku Rybička Teplice si Vám dovoluji představit projekt Centrum Prevence-podpory-pomoci, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/‪0015891‬, jež je od ‪11. 5. 2020‬ realizován na území MAS Cínovecko a jehož služby a aktivity tímto nabízíme k využití Vašim klientům.

 

Projekt „PPP“ nabízí osobám sociálně vyloučeným a osobám sociálním vyloučením ohroženým, jež se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou zaměstnání, zadlužením atd. škálu provázaných a na sebe navazujících aktivit vedoucích k udržení se, případně návratu na trh práce a do společnosti. 

 

V našich poradnách na území měst Dubí a Teplice poskytujeme od května 2020 aktivní individuální a skupinovou pomoc a klienti zde mohou využít služeb psychologického, finančního, právního a pracovně-právního poradenství, koučinku a dále vzdělávání v oblasti právního minima a finanční gramotnosti. Všechny námi nabízené aktivity jsou přitom bezplatné! 

 

V příloze mailu připojuji aktuální leták projektu "PPP" s kontaktními údaji a zdvořile Vás tímto žádám o spolupráci a zprostředkování kontaktu na Centrum "PPP" Vašim klientům. 

 

Do budoucna Vás budeme informovat o našich nových aktivitách a dílčích výstupech. 

 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.

 

Těšíme se na spolupráci!

 

S pozdravem

 

Mgr. Barbora Třesohlavá

Konzultant projektu "PPP"

tel: ‪602 585 443‬

email: bara.tresohlava@email.cz

 

Představení obce

Maličká obec Mikulov je k nalezení­ na svahu jednoho z mnoha údolí Krušných hor, cca 15 km od Teplic. První zmínky o Mikulovu sahají až k počátku 15. století, kdy se zde začalo s hledáním stříbra. Po čase zde opravdu stříbro našli a tím počal i rozvoj obce a později i horního města, čímž se obec přiřadila mezi ostatní hornická města v okolí jako byl například Cínovec a Krupka.

V dnešní době je již hornictví historií a Mikulov přitahuje spíše jako turistické místo, hlavně v zimních měsících, kdy svahy Bouřňáku nabízí mnoho pro milovníky lyžování, snowboardingu a podobných činností. Ale ani v létě není Mikulov ničím pozadu, svědčí o tom i rozsah chatové oblasti a množství ubytovacích možností. Vzhledem k náročné horské poloze je Mikulov vyhledáván i pěšími turisty a vyznavači horských kol, pro které jsou rájem krásně zalesněné svahy Krušných hor a spousta lesních cest. Většina turistických tras je již propojena s nedalekým Německem.

Na těchto stránkách se Vám snažíme podat maximální množství informací o historii i současnosti této obce a doufáme, že se k nám přijedete podívat.

Doporučujeme

  • Velikonoční tvoření pro děti v Ledvicích 1.4.2023 - plakát

Kniha Historie horního města Hrob