Obsah

czechpointCzech POINT

Vážení občané, obecní úřad Mikulov nově zavedl kontakní místo se službou Czech POINT, které poskytuje následující služby:

 - Výpis z Katastru nemovitostí
 - Výpis z Obchodního rejstříku
 - Výpis z Živnostenského rejstříku
 - Výpis z Rejstříku trestů
 - Výpis z bodového hodnocení řidiče
 - Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 - Výpis z insolvenčního rejstříku


 

Kontaktní místo Czech POINT naleznete:

v kanceláři OÚ Mikulov - paní Jaroslava Sanitriková

 

Czech POINT je:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, možňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro  komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.
Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
 

Ceník služeb Czech POINT:

Výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis z Živnostenského rejstříku, Výpis z katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Výpis z insolvenčního rejstříku: 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou  další stranu.