Obsah

Zastupitelstvo obce

Starosta:  Ing. Stanislav Němec

Místostarostka: Mgr. Alena Prachařová 

Členové zastupitelstva:

 • Brůžek Václav
 • Dlouhý Miloslav
 • Hönig Michal
 • Perner Martin
 • Pošta Marek
 • Vilt Petr
 • Wagner Karel

Administrativní pracovnice: Jaroslava Sanitriková

Kontrolní výbor:

 •  Perner Martin (předseda)
 •  Hönig Michal
 •  Filipová Lenka


 Finanční výbor:

 •  Pošta Marek (předseda)
 •  Barošová Lenka
 •  Nedvědová Lucie

Termíny zasedání ZO Mikulov v roce 2024:

 • 18.03.
 • 24.06.
 • 16.09.
 • 16.12.

      → vždy od 18:00 hodin

Materiály - žádosti k projednání na ZO musí být doručeny nejpozději 14 dní před termínem ZZO na Obecní úřad Mikulov.

V případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání.