Obsah

Před koncem roku 2021 byla v budově hasičské zbrojnice vybudována herna, tzv. "Pinčesárna", která od vánočních svátků slouží veřejnosti k uspokojení hladu po sportovním vyžití.

Nezapomeňte si, prosím, přečíst tento Provozní řád, aby nedocházelo ke zbytečným nepříjemnostem. 

 

Kontaktní osoby:

Ladislav Filip - 774 904 254

Petr Kavka (pro případ nepřítomnosti LF) - 603 523 489

Stanislav Němec (pro případ nepřítomnosti LF i PK) - 604 172 838

 

Doufáme, že bude hojně využívána, sportu ZDAR!

Pinčes PF