Obsah

Oznámení o konání veřejné sbírky

Typ: náš tip | ostatní
Kostel sv. Mikulášezdroj: MAGO B. Informace pro všechny, kdo rádi podpoří rekonstdukci kulturní památky

Obec Mikulov vyhlašuje veřejnou sbírku na Revitalizaci a rekonstrukci kostela Sv. Mikuláše v Mikulově

Způsob provádění sbírky:

1. shromažďování příspěvků na transparentním bankovním účtu:
č.ú. 123-4137720277/0100 
vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Teplice (stav účtu ZDE)

2. pokladničkami

3. prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně

4. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky. 

Období sbírky je od 01.07.2021 na neurčito.
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Jaroslava Sanitriková.

______________________
Obec Mikulov
Ing. Stanislav Němec, starosta

 

Více o kostelu sv. Mikuláše najdete ZDE


Vytvořeno: 27. 9. 2021
Poslední aktualizace: 25. 3. 2022 14:20